Einddocument synodevergadering verschenen

31 oktober 2023

Een opgeluchte paus bij de afsluiting van de synodevergadering.

Aan het einde van synodevergadering, die van 4-29 oktober in Rome werd gehouden – zijn twee documenten verschenen: de Brief aan het volk van God en het Synthesedocument (voorlopig alleen in het Engels).

De synodovergadering heeft met overweldigende meerderheid ingestemd met het slotdocument: het werd met 343 stemmen voor en 1 tegen aanvaard. Hoe bijzonder dit is vertellen de journalisten, die de tijdens de synode steeds vanuit Rome verslag deden.

Dit Synthesedocument is geen slotdocument, want de synode is immers nog niet klaar. Het synodaal gesprek en proces gaat wereldwijd nu verder in de lokale bisdommen en parochies. En over 11 maanden komen de synodevaders en -moeders opnieuw in Rome bij elkaar voor de tweede synodevergadering.

Hopelijk komt er binnenkort ook een Nederlandse vertaling van het Synthesedocument, maar tot die tijd kan wellicht de Engelse versie gebruikt worden.

 

Andere berichten