Oecumenische dialoog en het belang van synodaliteit

15 juni 2024

Afgelopen week publiceerde het Vaticaan een document met als titel ‘De Bisschop van Rome : Primaatschap en synodaliteit in de oecumenische dialoog en als antwoord op de encycliek Ut unum sint uit 1985‘. Dit document is van de dicasterie voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen.

Pausambt

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) is een vruchtbare dialoog op gang gekomen met protestantse en orthodoxe kerken. De positie van de paus blijkt echter in deze dialoog vaak een struikelblok. Het document benadrukt dat het ambt van de paus eerder een hoeksteen is dan een struikelblok en dat het dus de eenheid de Christenen bevordert.

Samenvatting

Het document geeft enerzijds een overzicht van de oecumenische dialogen en anderzijds een hernieuwde lezing van teksten over het ambt, dat de apostel Petrus van Christus kreeg, uit het Nieuwe Testament. Door de ongedeelde Kerk uit de eerste eeuwen opnieuw in herinnering te brengen, wordt richting gegeven aan de oecumenische dialoog.

De synodale kerk

Het document wil hoopvolle perspectieven aanreiken voor meer eenheid onder de christenen. En een meer synodale Kerk draagt in belangrijke mate bij aan dit perspectief. Het is de uitdaging om alle niveaus van de Kerk bij de oecumenische dialoog te betrekken. Dogmatische verschillen die door de eeuwen heen groeiden, kunnen op een nieuwe, synodale manier kunnen worden bekeken.
‘Eenheid ontstaat tijdens het samen op weg gaan, de Heilige Geest zal dit onderweg wel realiseren.’, aldus paus Franciscus.

 

Lees de gehele tekst van het document (Engels).

Lees verder in het Katholiek Nieuwsblad, het Nederlands Dagblad, op Otheo en De Roerom.

 

Andere berichten