Paus vraagt katholieke leken om zich voor te bereiden op de ‘profetische’ fase van de synode

30 mei 2024

De belangrijkste uitkomst van de huidige ‘Synode over Synodaliteit’ is het synodale proces zelf en niet de hot-button onderwerpen die besproken worden, zei paus Franciscus. Met de tweede synodevergadering gepland voor oktober 2024, zei de paus dat het synodeproces zijn “meest uitdagende en belangrijkste” fase nadert – het punt waarop het “profetisch” moet worden.

“Nu is het een kwestie van het werk van de voorgaande fasen vertalen in keuzes die een impuls en nieuw leven zullen geven aan de missie van de kerk in onze tijd”, zei hij tegen de Italian Catholic Action op een bomvolle Sint-Pietersplein. Maar hij merkte op dat “het belangrijkste van deze ‘Synode over Synodaliteit’ dat de besproken onderwerpen en thema’s de synodaliteit van de kerk bevorderen. “Er is behoefte aan mensen die in de Geest zijn gesmeed, aan ‘pelgrims van hoop”, zei Franciscus, “mannen en vrouwen die in staat zijn nieuwe en uitdagende wegen in kaart te brengen en deze wegen durven te gaan.”

In maart 2024 besloot Franciscus dat enkele van de meest controversiële kwesties, die tijdens de eerste synodevergadering aan de orde waren gesteld “een diepgaande studie vergen”, door studiegroepen zullen worden onderzocht. De groepen moeten in oktober voorlopige rapporten aan de synodevergadering uitbrengen en hun eindrapporten tegen juni 2025 aan de paus overhandigen.

De tien thema’s, die door de studiegroepen worden onderzocht, zijn onder meer de richtlijnen voor priesterlijke vorming, de rol van vrouwen in de kerk en hun deelname aan het leiderschap van de gemeenschap, het luisteren naar de armen en de criteria voor het selecteren van bisschoppen.

Hoewel sommige kwesties nadere studie vereisen, riep Franciscus tegen de menigte op om “atleten en vaandeldragers van synodaliteit te zijn in de bisdommen en parochies, zodat de synodale weg tot volle wasdom kan komen in de eigen geloofsgemeenschappen.”

De paus zei dit tegen 60.000 kinderen, jongeren en volwassenen, die op en rond het Sint-Pietersplein waren verzameld voor de ontmoeting met de paus. Italian Catholic Action is een katholieke lekenbeweging met wortels, die teruggaan tot 1867. In 2021 meldde Vatican News dat de groep meer dan 270.000 leden had.

Terwijl hij naar de menigte keek, dat zich in de armen van Bernini’s colonnade had verzameld, vroeg de paus hen de vrede te bevorderen door getuigen te zijn van de menselijke omhelzing. “Aan de oorsprong van oorlogen worden vaak omhelzingen gemist of afgewezen, die worden gevolgd door vooroordelen, onbegrip, achterdocht, tot het punt waarop de ander als vijand wordt gezien”, zei hij. “Dit alles ligt helaas tegenwoordig in teveel delen van de wereld voor onze ogen.”

Franciscus moedigde hen ook aan om zich te laten omarmen door Gods liefde die zich openbaart in de Eucharistie en in Christus aan het kruis. “Broeders en zusters, laten we door hem worden omhelsd, als kinderen”, zei hij. “We hebben allemaal iets kinderlijks in ons hart dat een knuffel nodig heeft. Laten we omarmd worden door de Heer, op die manier leren we in de omhelzing van de Heer anderen te omarmen.”

 

Dit artikel verscheen in de National Catholic Reporter op 25 april 2024.

Andere berichten