Toolbox & cursussen

 

Synodaal kerk zijn is inoefenen, trainen: niet alleen jezelf maar vooral samen met anderen. Hieronder vind je een aantal suggesties om aan de slag te gaan in deze fase van de synode (november 2023 – zomer 2024): 

Toolbox:

De documenten

(Hulpmiddelen vind je verderop op deze pagina)

 


Het landelijk proces
Vanuit de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is op15 februari 2024 landelijke opgeroepen om deel te nemen aan de nieuwe consultatieronde van het synodaal proces. De Landelijke Synodale Werkgroep heeft hiervoor een landelijke handreiking voor synodale gesprekken gemaakt.

Ter ondersteuning en ter aanvulling van dit proces wordt vanuit ‘Luisterend op weg’ en het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) ook materiaal aangeboden. Maak een keuze waarmee je aan de slag wil en klik door op de linkjes!
Let op: vóór 15 april 2024 moeten de gespreksverslagen ingeleverd zijn!

 

Aan de slag – materiaal vanuit ‘Luisterend op weg’:

          Aan de slag – met het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV):

          Aan de slag – voor religieuzen en katholieke lekenbewegingen (via de KNR):

          Aan de slag – voor parochies (via de bisdommen):

          Aan de slag – voor maatschappelijke organisaties (via VKMO):

 


Hulpmiddelen


 

Cursussen:
Verder ontwikkelen?

Aanbod van het Platform Ignatiaanse Spiritualiteit
Het Platform Ignatiaanse Spiritualiteit is bezig om ter ondersteuning van het synodale proces een trainingsaanbod te ontwikkelen voor jongeren, parochies, gespreksgroepen, pastoraal kader en anderen. Wil je een op maat gesneden toerusting of verdieping, dan kan je contact opnemen met het Platform of raadpleeg de website van het Platform Ignatiaanse Spiritualiteit!

 

 


Heb je een tip voor cursusmateriaal of heb je zelf iets ontwikkeld wat van pas komt voor het synodaal proces? Neem contact met ons op en doe mee!

Wil je op de hoogte blijven van nieuw materiaal? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief onder deze pagina.