Project

Het project ‘Luisterend op weg’ is een initiatief van de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR), het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. Deze drie katholieke organisaties willen met dit project een impuls geven aan het synodaal proces, waartoe paus Franciscus in 2021 heeft opgeroepen. Met dit wereldwijde proces nodigt de paus alle gedoopten uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de Kerk van morgen.

Het doel van het project ‘Luisteren op weg’ is om de komende twee jaar de synodale cultuur in onze achterbannen te stimuleren. Hiertoe zullen werkvormen, gesprekshandleidingen, praktische ondersteuning en artikelen worden ontwikkeld en aangeboden via deze website. Zowel voor pastoraal kader, organisaties als voor gelovigen die aan de slag willen met de synodale weg. Daarnaast wordt een netwerk gebouwd van mensen, groepen, bewegingen en organisaties die hierin samen willen optrekken.

De titel van het project geeft aan wat de kern is van een synodale kerk, namelijk een gemeenschap waar iedereen naar elkaar luistert, ook naar hen wiens stem niet gehoord wordt. En om met elkaar te luisteren naar de Heilige Geest over wat van ons gevraagd wordt als katholieke gemeenschap in de huidige tijd.

 


 

Organiseer je ook een bijeenkomst in het kader van het synodale proces of heb je vraag of een andere tip hierover? Neem contact met ons op en doe mee!

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de Nieuwsbrief.

Wie wij zijn.