Tijdpad

Een kerk waar ieders verhaal gehoord wordt en waar ieder zijn of haar steentje aan bijdraagt, geïnspireerd door de Heilige Geest: dat is de essentie van een synodale kerk. Paus Franciscus nodigt ons uit om deze weg te gaan middels het wereldwijde synodale proces dat in 2021 begon.

Opening
10 oktober 2021 Paus Franciscus kondigt het synodaal proces aan
17 oktober 2021 Start van het synodaal proces in Nederland
 Diocesane fase
17 okt – 31 dec 2021 Consultatieronde onder de gelovigen in alle bisdommen
mei 2022 Opstellen rapport per bisdom en ‘Zij heeft een verhaal’ verschijnt
15 augustus 2022 Indienen van het nationale rapport aan Rome
Tussenfase
7-12 november 2022  Ad limina bezoek
december 2022  Consultatieronde werkdocument ‘Vergroot de ruimte van uw tent’
Continentale fase
5 t/m 12 februari 2023 In Praag bespreken 39 Europese landen samen het document ‘Vergroot de ruimte van uw tent’.
februari-maart 2023 Ook op andere zes plekken verspreidt over de hele wereld vinden ‘continentale’ gesprekken
plaats over het werkdocument ‘Vergroot de ruimte van uw tent’.
31 maart 2023 Presentatie project ‘Luisterend op weg’.
Tussenfase
mei 2023      ‘Instrumentum Laboris’, het voorbereidend document voor de synodevergadering in Rome komt beschikbaar.
Universele fase
28 sept. t/m 2 okt. 2023 Taizéreis naar Rome voor jongvolwassenen (18-35 jaar)
30 september 2023 Oecumenische gebedswake Taizé in Rome St. Pietersplein
1-3 oktober 2023 Retraite voor de synodeleden onder begeleiding van Timothy Radcliffe OP
4-29 oktober 2023 1e wereldwijde synode in Rome
Tussenfase
november/december 2023  Slottekst van de 1e wereldwijde synode komt beschikbaar
Universele fase
Najaar 2024 2e wereldwijde synode in Rome