Tijdpad

Een kerk waar ieders verhaal gehoord wordt en waar ieder zijn of haar steentje aan bijdraagt, geïnspireerd door de Heilige Geest: dat is de essentie van een synodale kerk. Paus Franciscus nodigt ons uit om deze weg te gaan middels het wereldwijde synodale proces dat in 2021 begon.
 

Opening
10 oktober 2021 Paus Franciscus kondigt het synodaal proces aan.
17 oktober 2021 Start van het synodaal proces in Nederland.

 

Diocesane fase
17 okt – 31 dec 2021 Consultatieronde onder de gelovigen in alle bisdommen.
mei 2022 Opstellen rapport per bisdom en ‘Zij heeft een verhaal’ verschijnt.
15 augustus 2022 Indienen van het nationale rapport aan Rome.

 

Tussenfase
7-12 november 2022  Ad limina bezoek.
december 2022  Consultatieronde werkdocument ‘Vergroot de ruimte van uw tent’.

 

Continentale fase
5 t/m 12 februari 2023 In Praag bespreken 39 Europese landen samen het document ‘Vergroot de ruimte van uw tent’.
februari-maart 2023 Ook op andere zes plekken verspreidt over de hele wereld vinden ‘continentale’ gesprekken
plaats over het werkdocument ‘Vergroot de ruimte van uw tent’.
31 maart 2023 Presentatie project ‘Luisterend op weg’.

 

Tussenfase
mei 2023      ‘Instrumentum Laboris’, het voorbereidend document voor de synodevergadering in Rome komt beschikbaar.

 

Universele fase
28 sept. t/m 2 okt. 2023 Taizéreis naar Rome voor jongvolwassenen (18-35 jaar).
30 september 2023 Oecumenische gebedswake Taizé in Rome St. Pietersplein.
1-3 oktober 2023 Retraite voor de synodeleden onder begeleiding van Timothy Radcliffe OP.
4-29 oktober 2023 1e sessie wereldwijde synodevergadering in Rome.

 

 Diocesane fase
1 nov 2023 – 1 mei 2024 Alle gelovigen kunnen aan de slag met het Synthese document.
15 febr – 15 apr 2024 Consultatie van de gelovigen in de Nederlandse bisdommen middels een landelijke handreiking.
15 mei 2024 De nationale rapporten worden naar Rome gestuurd.

 

Tussenfase
28 apr t/m 2 mei 2024 Wereldbijeenkomst van parochiepriesters in Rome.
medio juni 2024      ‘Instrumentum Laboris’, het voorbereidend document voor de synodevergadering in Rome komt beschikbaar.

 

Universele fase
30 sept – 1 okt 2024 Tweedaagse retraite voor de synodeleden.
2-27 oktober 2024 2e sessie wereldwijde synodevergadering in Rome.