Verslag van de bijeenkomst van parochiepriesters

25 juni 2024

Van 28 april t/m 2 mei vond in Rome een wereldbijeenkomst van parochiepriesters plaats in het kader van het synodaal proces. Namens  Nederland was Harry Quaedvlieg, de vicaris-generaal van het bisdom Roermond, hierbij aanwezig en hij hield een dagelijkse webblog bij van deze synodale ontmoeting.

Tijdens deze dagen in zijn vertrouwen in synodaliteit gegroeid, zo laat Queadvlieg weten aan het Katholiek Nieuwsblad: Juist in een zoekende Kerk die in een crisis zit, zoals in Nederland, moet je elkaar vasthouden, vindt hij. “Synodaliteit is een heel sterk instrument om gefocust te blijven op wat er wel kan. Daar is nu het meeste werk te doen…”.

Naast het artikel in KN heeft Queadvlieg natuurlijk ook verslag uitgebracht aan de Nederlandse bisschoppenvergadering. Dit gebeurde op 11 juni en op de webblog Arsacal geeft mgr. Hendriks, van bisdom Haarlem-Amsterdam hiervan een korte impressie. Ook de bisschoppenvergadering noemde Queadvlieg de ontmoetingen in Rome bijzonder mooi en vruchtbaar en een ‘praktijkles in synodaliteit’.

 

Andere berichten