Reacties in de media op gespreksverslagen

21 mei 2024

Op 15 mei stuurde de Nederlandse Kerkprovincie vier rapporten met de samenvattingen van de gespreksverslagen naar Rome als input voor de wereldwijde synodale vergadering in oktober 2024. Hoe werden deze vier rapporten in de media ontvangen? Lees hier een aantal van de reacties:

Trouw – Katholieken zijn het eens: de kerk moet er ook zijn voor vrouwen en lhbti+-ers, d.d. 17-05-2024

Katholiek Nieuwsblad – Niets nieuws onder de zon? De waarde van de synodale ‘luisterfase 2.0’, d.d. 17-05-2024

Katholiek Nieuwsblad – De hoge heren van de Nederlandse Kerk, d.d. 30-04-2024

KRO-NCRV – Bisschoppen publiceren openhartige gesprekken, d.d. 17-05-2024

Nederlands Dagblad – Nederlandse katholieken willen hun kerk inclusiever en vrouwelijker. ‘Talenten van parochianen benutten’, d.d. 20-05-2024

De Roerom – Het VKMO in synodaal gesprek, d.d. 18-05-2024

Ander synodaal nieuws:

Trouw – De katholieke volksraadpleging loopt op zijn einde: ‘Vrouwen in de kerk waren stil geworden, nu praten we mee’, d.d. 14-05-2024

Nederlands Dagblad – Rol van vrouwen in Katholieke Kerk speerpunt in eerste synodeverslagen. ‘Ongepast gedrag en vernedering, d.d. 25-04-2024

Nederlands Dagblad – Paus sluit vrouwelijke diakens uit. ‘Ze zijn al diaconessen, daarvoor hoeven ze niet gewijd te worden’,  21-05-2024

De Roerom – Kardinaal Hollerich vraagt ​​vrouwen geduld te hebben met de kerk, d.d. 17-05-2024

 

Andere berichten