Gelovigen opgeroepen voor nieuwe synode-consultatie

29 januari 2024

 

Toen afgelopen oktober aan het eind van de synodale vergadering in Rome het synthesedocument ‘Een synodale kerk op zending’ verscheen, werd daarbij niet aangereikt hoe dit document onder alle gelovigen besproken moest worden. Om hier richting aan te geven werd in december vanuit Rome een ‘routekaart’ gepubliceerd met een concreet stappenplan, dat twee sporen bevat:

  1. De lokale geloofsgemeenschappen worden opgeroepen om na te denken over hoe te groeien als synodale kerk:
    reflectie op hoe vorm gegeven kan worden aan medeverantwoordelijkheid; ieder naar zijn/haar talenten en charisma?
    verbreding en verdieping van synodaliteit in missionair perspectief: hoe kun je synodaliteit inoefenen en hoe doe je dat samen met anderen en vooral met groepen, die nog nauwelijks of niet gehoord worden?
    Het gaat in deze fase van de synode dus nadrukkelijk over synodaliteit en hoe de gevraagde reflectie op een synodale wijze kan plaatsvinden.
  2. Daarnaast worden de professionals en de professionele organisaties uitgenodigd om een aantal specifieke thema’s en onderwerpen nader te onderzoeken en uit te diepen.

Binnenkort worden de parochies in alle bisdommen opgeroepen en uitgenodigd om deel te nemen aan de nieuwe consultatieronde. Ter ondersteuning en ter aanvulling van dit landelijke proces wordt vanuit ‘Luisterend op weg’ handvaten* aangereikt om het synthesedocument om het document inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

Ga dus aan de slag met de consultatieronde,

plan en organiseer in de maanden februari en maart 2024 rondetafelgesprekken:

thuis in kleine kring, met familie of vrienden,

in de congregatie, in de parochie

of in een ander gezelschap.

Het resultaat van alle gesprekken moet vóór 15 april 2024 worden aangeleverd bij de betreffende bisdommen, die een samenvatting hiervan naar Rome sturen.

Meld je rondetafelgesprekken aan bij info@luisterendopweg.nl: dan nemen wij ze op in de Agenda. Zo kan iedereen aansluiten!
Heb je vragen of tips over deze consultatieronde? Ook dan kan je op dit e-mailadres terecht!

 

* Een toolbox met handvaten is op deze website opgenomen onder de tab Zelf aan de slag > Toolbox en cursussen.

 

 

Andere berichten