Oproep voor diaconiale aandacht

24 juli 2023

Het ‘Platform Diaconale Ecclesiologie’ ontstond in de jaren zeventig van de vorige eeuw toen de kerken nationaal én internationaal op zoek waren de koppeling tussen de wereld van de kerk en de wereld van de arbeider en de arme. Kernvraag: hoe zet je die grote woorden, visioenen en strategieën om in een leefbaar leven? In deze bijdrage aan de rubriek ‘Inspiratie’ doet het Platform een oproep om binnen het synodale proces aandacht te blijven hebben voor de stemmen die niet gehoord worden.

Leerling blijven

In een gesprek over het synodale proces ontdekte het Platform Diaconale Ecclesiologie, dat de focus van het hele proces gericht is op een hervorming van de omgangscultuur in de kerk met het oog op een kerk die meer geschikt is om zich te openen voor haar zending in onze wereld. Bij die zending ligt het accent vooral op de evangelisatie. Niet alleen de niet-kerkleden moeten geëvangeliseerd worden, maar de kerkleden zelf ook. De kerk blijft zelf ook leerling.

Dubbele opdracht

Tegelijk komt de diaconale taak van de kerk zo minder in het vizier, slechts als onderdeel van de evangelisatie of wanneer de niet-kerkelijke gesprekspartners juist dat aspect inbrengen. Vaticanum II vat de zending van de kerk altijd op als een opdracht met twee kanten. Aan de ene kant is de kerk in Christus sacrament van de innige eenheid met God en tegelijk sacrament van de eenheid van het mensengeslacht (LG n.1). Daarom moet de kerk enerzijds het geloof verkondigen en bij mensen geloof, hoop en liefde voor God en de mensen wekken en anderzijds werken aan een rechtvaardiger en barmhartiger samenleving.

Ongehoorde stemmen

Toch blijft het perspectief tot nu toe voornamelijk binnenkerkelijk: het gaat om mensen, die in onze maatschappij niet voldoende gehoor vinden en om mensen, die in de kerk weinig of niet gehoord worden. Er zijn echter ook armen, wier armoede het gevolg is van onrecht dat hun is aangedaan en die eerder solidariteit met hun strijd vragen dan hulpverlening. Juist die armgemaakten evangeliseren ons met hun roep om gerechtigheid.

Aandacht

Wij vragen daarom aparte aandacht voor armgemaakten, migranten,  vluchtelingen en de verwoesting van onze aarde omdat wij het belangrijk vinden dat we als kerk ook analyse blijven maken van de economische en politieke oorzaken van de grote en globale problemen, waar met name de armen het slachtoffer van worden en dat we als kerk solidair blijven of worden met hun lot en hun strijd.

Paul Bergmans en Frank van Eenbergen

Meer weten over het Platform Diaconale Ecclesiologie?
Neem dan contact op met:
Frank van Eenbergen, secretaris PDE
eenbergenfrank@hotmail.com

 

Andere berichten