Syn hodos

20 maart 2023

Het synodaal proces is in het najaar van 2021 aangekondigd door paus Franciscus. De paus nodigde alle gelovigen uit om mee te denken en hun stem te laten horen in aanloop naar de bisschoppensynode van oktober 2023. Synode, syn hodos, betekent namelijk in het Grieks zoiets als ‘samen op weg gaan’. Alle gelovigen zijn uitgenodigd om mee te denken en te praten rond drie centrale begrippen: ‘Gemeenschap, participatie en zending’.

Gemeenschap

De kerk is een enorm diverse gemeenschap. Niet alleen vanwege de cultuurverschillen wereldwijd, maar ook vanwege verschillen in opvattingen over kerk-zijn en onze opdracht als kerk in de wereld van vandaag. Het synodaal proces is bedoeld om beter naar elkaar te luisteren door en over alle verschillen heen.

Participatie

Uit het Synodaal Proces spreekt veel vertrouwen in de Heilige Geest en hoe deze werkzaam is in het Volk Gods. Iedereen heeft gaven die ingezet kunnen en moeten worden voor de kerk en haar missie.

Missie

De kerk is er niet voor zichzelf, maar om teken en instrument van Gods liefde te zijn in de wereld. Het synodeproces staat dus ten dienste van de missie van de kerk om te getuigen van het Evangelie, en vooral mensen nabij te zijn die leven in de periferie.

De eerste bisschoppensynode over synodaliteit wordt gehouden in oktober 2023, de tweede een jaar later, in oktober 2024.

 

Andere berichten