Gezag

3 oktober 2023

5e Meditatie van Timothy Radcliffe OP op 3 oktober 2023 tijdens de retraite van de bisschoppen voorafgaand aan de synodevergadering in Rome.
Vertaald door Gerard Mathijsen OSB met een kleine aanvulling door Karin Bornhijm OP.

Gezag is een cruciaal element om te begrijpen wat een synode is, wat de Kerk is. Ik denk dat veel misverstand over de aard van de synode, de grond van het leven van de Kerk komt voort uit twee bekrompen politieke interpretaties van gezag. En tijdens het avontuur van de synode zullen we zien dat er een veel rijker en gevarieerder begrip van gezag bestaat.

Er kan geen vruchtbaar gesprek tussen ons plaatsvinden tenzij we erkennen dat ieder van ons met gezag spreekt. We zijn allemaal in Christus gedoopt: priester, profeet en koning. De Internationale Theologische Commissie voor de sensus fidei citeert Johannes: ‘Jullie zijn gezalfd door de Heilige, en jullie hebben allemaal kennis’, ‘de zalving die jullie van [Christus] hebben ontvangen, blijft in jullie, en dus hebben jullie niemand nodig om jullie te onderwijzen’, ‘zijn zalving leert u over alle dingen’ (1Joh 2:20, 27).

Veel leken zijn tijdens de voorbereiding van deze synode verbaasd geweest toen ze merkten dat er voor het eerst naar hen werd geluisterd. Ze hadden aan hun eigen gezag getwijfeld en vroegen: ‘Kan ik echt iets aanbieden?’ Maar het zijn niet alleen de leken die geen gezag hebben. De hele Kerk wordt geteisterd door een gezagscrisis. Een Aziatische aartsbisschop klaagde dat hij geen gezag had. Hij zei: ‘De priesters zijn allemaal onafhankelijke baronnen, die geen notitie van mij nemen.’ Ook veel priesters zeggen dat ze alle gezag hebben verloren. De crisis rond seksueel misbruik heeft ons in diskrediet gebracht.

Onze hele wereld lijdt aan een gezagscrisis. Alle instituties hebben hun gezag verloren. Politici, de wet, de pers hebben allemaal het gevoel gehad dat het gezag wegebde. Gezag lijkt altijd van andere mensen te zijn: óf dictators die op veel plekken aan de macht komen, óf de nieuwe media, óf beroemdheden en influencers. De wereld hongert naar stemmen die met gezag zullen spreken over de betekenis van ons leven.

 

De hele meditatie is hier te lezen en terug te zien op YouTube.

 

Andere berichten