Gebed voor de synode

6 oktober 2023

Heer, help ons de ruimte van de tent te vergroten,
zodat geluisterd wordt naar degenen,
die leven aan de rand van onze samenlevingen
of die randkerkelijk zijn;
dat zij gewaardeerd worden en op waarde geschat.

Terwijl we samen wandelen,
willen we ons verenigen in gebed.
Er is geen synode zonder een echte ontmoeting met U!

U, Heer, nodigt ons uit om degenen
die langs de weg zijn achtergelaten,
in ons hart te verwelkomen.
U nodigt uit tot een innerlijke bekering
om degenen te verwelkomen,
die U hebt uitgenodigd.

Mogen we niemand achterlaten op deze synodale reis,
mag niemand uitgesloten worden,
maar moet kunnen deel uitmaken,
als onze broeder, zuster, vrienden.

Amen

 

Meebidden voor de synode? Raadpleeg de gebedenbundel.

Andere berichten