Tweede Vaticaans Concilie, bakermat van de synodale kerk

20 april 2023

Een gratis online cursus

Zestig jaar na de opening van het Vaticaanse Concilie op 11 oktober 1962, roept paus Franciscus op om de resultaten van deze grote kerkvergadering te herontdekken. Het synodale proces dat paus Franciscus precies 60 jaar later lanceert ligt helemaal in de lijn van het Concilie.

Een van de grote verworvenheden van dit Concilie is de kanteling van een kerk waarin macht centraal staat naar een kerk als gemeenschap van gelovigen. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie dragen alle gedoopten verantwoordelijkheid voor de zending van de kerk, zonder ongelijkheid. U ben allen “één in Christus Jezus” zo staat er in een van de belangrijke conciliedocumenten Lumen Gentium dat verwijst naar de teksten van Paulus. Hiermee benadrukt het Concilie het belang van samenwerken en vertrouwen tussen leken en gewijde ambtsdragers. Iedereen is betrokken als gemeenschap voor de missie van de kerk.

Omdat dit denken over samen-kerk-zijn de afgelopen 60 jaar nog niet voldoende doorgedrongen is tot alle lagen van de kerk en ook niet voldoende is uitgewerkt heeft paus Franciscus dit meerjarige synodale proces op gang gebracht. Om goed te begrijpen wat de betekenis hiervan is, is het belangrijk om kennis te hebben van het Tweede Vaticaanse Concilie.

De Kerknet-Academie van de Vlaamse kerkprovincie biedt een gratis online cursus waardoor je alles te weten komt over het Tweede Vaticaanse Concilie.

 

Andere berichten