Bijpraten over de synode

18 oktober 2023

mgr. Hoogenboom

De synode

De katholieke kerk is in synode: wat dat precies is lees je op deze website. Van 4-29 oktober 2023 vindt er in Rome een wereldwijde synodevergadering plaats, gevolgd door een tweede in oktober 2024. Hieraan ging twee jaar wereldwijde voorbereiding aan vooraf.

Naast vertegenwoordigers van alle bisschoppenconferenties in de wereld zijn er nog tal van andere deelnemers: priesters, religieuzen (mannelijk en vrouwelijk) en leken. Bijzonder is dat een deel van hen, waaronder voor het eerst 54 vrouwen, voor het eerst ook stemrecht heeft tijdens de synodevergadering. Mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, neemt namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie deel. Op de website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (RKkerk.nl) geeft mgr. Hoogenboom een blik achter de schermen van de synode.

Zonder gebed geen synode

Zonder gebed geen synode en daarom wordt wereldwijd flink gebeden.  Op 30 september verzamelden 18.000 jongeren van allerlei christelijke gezindten zich op het Sint-Pietersplein om in de geest van Taizé te bidden voor de katholieke kerk. Ook 40 jongeren uit Nederland waren er en zij delen hun reisverhalen. Tijdens synode zal in de kerken wereldwijd steeds dagelijks gebeden worden voor de synode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de voorbeden (voor 25e en 26e zondag en voor een weekdag) of van de gebedenbundel die door de Konferentie van de in Nederland gevestigde religieuzen (KNR) is samengesteld.

Daarna gingen alle synodedeelnemers drie dagen in retraite onder begeleiding van de dominicaan Timothy Radcliffe, die een zestal inspirerende meditaties hield.

Synodevergadering van start

CNS photo/Lola Gomez

Op 4 oktober is de synodevergadering geopend met een plechtige Eucharistieviering op het Sint-Pietersplein. Ook in Nederland werd in de media, waaronder bij het NOS journaal, melding gemaakt van dit bijzondere moment.

Inmiddels is de rust en stilte over het Vaticaan gedaald: er wordt aan ronde tafels geluisterd naar elkaar en de Heilige Geest aan de hand van het werkdocument: Instrumentum Laboris.
De media is gevraagd een stapje terug doen. Toch komt er zo af en toe wel iets naar buiten. Hiervan doen o.a. het Katholiek Nieuwsblad en het Nederlands Dagblad verslag. Op het Belgische Kerknet is een  dagelijkse blog te vinden.

Ondertussen in Nederland

In Nederland gaat het synodaal proces intussen ook door! Ben jij betrokken bij een activiteit of initiatief dat ‘synodaal’ van karakter is, dan delen we dat graag op deze website. Bijvoorbeeld: een parochieavond in synodale stijl,  een themaviering over de luisterende synode, een gespreksgroep die met de synode meetrekt tot eind 2024, een groep vrouwen die elkaar opzoekt, een groep priesters die met elkaar de theologische verdieping zoekt of mensen die actief de verbinding zoeken tussen de groepen. Inspireer anderen en laat het ons weten; stuur een stukje tekst, liefst met een foto!

Speciaal voor parochiebladen zijn op deze website inspirerende artikelen te vinden over ‘synodaliteit in het dagelijkse leven’.

Synode café

Woensdag 25 oktober, in de laatste week van de synode, praten Daan Savert en Nadia Kroon je bij over het verloop van de synode. In het Synode Café ontvangen zij diverse gasten die nauw betrokken zijn bij het synodaal proces. Het Synode Café is live te volgen via YouTube en later terug te kijken.
(Kijk alvast het eerste Synode Café van 13 september terug).

 

 

Andere berichten