NL-vertaling van ‘Instrumentum laboris’

11 augustus 2023
Online

Het werkdocument voor de synode ‘Instrumentum laboris‘ is vertaald naar het Nederlands en staat online op de website van het Vaticaan.

Rome

De synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ vindt plaats van 4-29 oktober in Rome. Hierbij zijn 370 stemgerechtigde synodeleden aanwezig, waaronder 80 niet-bisschoppen, waarvan minstens de helft vrouwen. Het werkdocument ‘Instrumentum laboris’ werd opgesteld op basis van de reacties van de raadplegingen tijdens de lokale en later ook de continentale bijeenkomsten, o.a. in Praag. Het werkdocument vormt de leidraad voor de besprekingen tijdens de synode: het dient als middel ter voorbereiding, maar ook als hulpmiddel voor onderscheiding tijdens de synode.

De tekst

De Nederlands vertaling schetst de weg tot nu toe en geeft enkele basiskenmerken van synodaliteit weer. Het is een tekst die niet alleen relevant voor de deelnemers aan de synode, maar voor alle gelovigen.
Voor de vragen met de werkbladen kan de Engelse tekst gebruikt worden, die ook op dezelfde website van het Vaticaan te vinden is.

Lees ook: Op weg naar een Kerk waar iedereen zich welkom voelt.

Andere berichten