Naar een constitutieve synodale kerk – online cursus

8 februari 2024

Gedurende de 4 jaar dat de ‘Synode over synodaliteit’ duurt, worden gratis internationaal digitale cursussen aangeboden, die door iedereen gevolgd kunnen worden. Alle cursussen gaan over de theologie en de praktijk van synodaliteit.

De eerste vond plaats in juli 2022 en ging over  ‘Common Discernment and Decision Making in the Church‘. Bij de Second Intercontinental Massive Online Course (MOOC) in maart 2023 stond het thema ‘History, Theology and Practice of Synodality‘ centraal.

Gedurende de maand maart 2024 wordt gelegenheid geboden om kosteloos de derde online cursus bij te wonen over de synode en de synodale kerk. Deze Third Intercontinental Massive Online Cursus (MOOC) staat in het teken van deze onderscheiding en vorming en draagt de titel ‘Toward a Constitutively Synodal Church‘. De cursus is een initiatief van Latijns-Amerikaanse theologische commissies en wordt warm aanbevolen door de Europese bisschoppen, en internationale organisaties van generaal-oversten van de Ordes en Congregaties.

Meer informatie en inschrijven: https://www.uisg.org/en/courses/94/MOOC-Toward-a-constitutively-synodal-church

Download de flyer.
Download het persbericht (incl. overzicht van de lezingen en onderwerpen).

 

PS: Later dit jaar staat nog een vierde MOOC gepland. Ook deze zal via de website ‘Luisterend op weg’ worden aangekondigd.

 

 

 

Andere berichten