28 april – 2 mei Wereldbijeenkomst van parochiepriesters

20 april 2024

 

Als onderdeel van de synode komt van 28 april t/m 2 mei 2024 een wereldwijde vertegenwoordiging van parochiepastoors bij elkaar in Rome. Deze priesters nemen deel aan een bijeenkomst van luisteren, gebed en onderscheiding onder de titel ‘Parochies voor de Synode. Een internationale bijeenkomst’. De ontmoeting heeft tot doel om te luisteren naar de parochiepastoors: om de ervaringen die zij beleven in hun lokale kerken te waarderen en hen de kans te bieden de dynamiek van het synodale werk op universeel niveau te ervaren.

Het initiatief komt tegemoet aan een oproep, die klonk tijdens de eerste sessie van de Synodale Vergadering in Rome (4-29 oktober 2023). De noodzaak om manieren te vinden voor een actievere betrokkenheid van diakens, priesters en bisschoppen bij het synodale proces gedurende het komende jaar werd ook geadresseerd in het in het Syntheserapport (pag. 9, punt n). “Een synodale Kerk kan niet zonder hun stem, hun ervaring en hun bijdrage”, aldus de synodedeelnemers.

De parochiepastoors die worden afgevaardigd naar deze bijeenkomst worden voorgedragen door Bisschoppenconferenties en de Oosterse Katholieke Kerken. Namens Nederland is Harry Quaedvlieg aanwezig. Hij was tot medio 2021 pastoor was in Geleen en is nu vicaris-generaal van het bisdom Roermond.
De resultaten van de wereldbijeenkomst van parochiepriesters zijn input voor het Instrumentum Laboris, het werkdocument voor de tweede sessie van de Synodale Vergadering in oktober 2024.

 

Harry Quaedvlieg was in maart 2022 te gast in het Geloofsgesprek.

Bron artikel: Parish priests for the Synod: world meeting of parish priests
Copyright afbeelding: Nederlands Dagblad.

 

 

 

Andere berichten