Het synodaal proces is als zeilen……

17 december 2023

Voor de parochie H. Drie-eenheid te IJsselstein en omstreken schreef Hermen van Dorp een tekst over het synodaal proces. Deze parochie bestaat uit acht geloofsgemeenschappen en zoekt naar een lokale invulling van het synodaal proces. Hermen is begeleider voor deze parochie voor het synodaal proces en hij werkt daarnaast als coördinator/opbouwwerker in Utrecht.

Het beeld dat Hermen heeft van het synodaal proces is die van het bouwen van een schip terwijl je aan het varen bent. Wellicht ingegeven omdat hijzelf graag zeilt en daarbij regelmatig meditatieve kanten ontdekt: “Op het water opent zich een gevoeligheid voor wat niet zichtbaar is en wakkert een vertrouwen aan van wat voorbij het zintuigelijke ligt. Golven zijn niet tegen te houden toch kun je erop leren zeilen. Ook de windrichting kun je niet bepalen en toch is het mogelijk tegen de wind in te zeilen waarbij je zelfs ook nog vooruitgaat.”

Lees hier hoe Hermen dit zeilen weerspiegelt ziet in de parochie H. Drie-eenheid. In het nieuwe jaar gaat deze parochie bijeenkomsten organiseren waarbij met parochianen nagedacht wordt over hoe we een kerk kunnen zijn voor en met mensen: “Samen erop uit te trekken zodat iedereen actief kan bijdragen. Om met elkaar het licht der wereld te zijn zodat we het licht van de liefde van God dat ons verlicht, op onze beurt laten schijnen. Om daarmee brengers van licht te zijn voor anderen en zo te zien dat de liefde van God het leven van mensen verandert.”

 

Lees meer over het synodale initiatief bij de parochie H.Drie-eenheid of ga naar de website van de parochie.

 

 

 

Andere berichten