Parochie H. Drie-eenheid IJsselstein e.o.

De parochie H. Drie-eenheid bestaat uit acht geloofsgemeenschappen in IJsselstein en omstreken. Met behulp van een externe begeleider is de parochie op zoek gegaan naar een lokale invulling van het synodaal proces.

De parochie wil een doorgaand proces op gang brengen van naar elkaar luisteren en elkaar inspireren, van samen onderweg gaan om te ontdekken wat de Geest van ons vraagt en welke talenten we hiervoor kunnen inzetten. Het belang van de subsidiariteit (bijvoorbeeld autonomie en eigenheid, maar ook verbinding en samenwerking) wordt extra tot uitdrukking gebracht in de bottom-up aanpak.

Het plan is om in alle geloofsgemeenschappen bijeenkomsten te organiseren met parochianen om samen op verkenning te gaan: Wat is er nodig om de Geest aan het woord te laten in de harten en hoofden van de mensen? Welke unieke mogelijkheden heeft iedere geloofsgemeenschap? Wanneer is het juist veel slimmer om samen te werken? Wat hebben parochianen nodig om hun taken goed te kunnen invullen?

Ga voor meer informatie naar de website van de parochie H. Drie-eenheid.