Van podcast tot gesprek – Wies Sarot

4 juli 2023

Met het wereldwijde synodale proces heeft paus Franciscus een hervorming van de kerk ingezet. Het is een hervorming van de mentaliteit, waarbij iedere gedoopte wordt uitgenodigd om hierin zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Het gaat erom dat we, bij alles wat we doen in de kerk, gaan luisteren naar elkaar én naar wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft. In deze  serie artikelen ‘Luisterend op weg’, van de hand van diverse gelovigen, laten we zien hoe dat in het dagelijks leven vorm kan krijgen.

Van podcast tot gesprek

Wies Sarot

Goede catechese is natuurlijk allang geen eenrichtingsverkeer meer. Op z’n minst volgt na de uiteenzetting van een catecheet een rondje vragen. Maar veel catechese start nog wel bij wat de kerk belangrijk vindt: kennis van de sacramenten, begrip van de liturgie, toerusting voor kerkelijke taken. Daar is niets mis mee, behalve wanneer dat de énige vorm van catechese is. We verkondigen immers dat geloof niet alleen iets is voor de zondagochtend, maar dat je iedere dag van de week een gelovig mens bent. En juist doordeweeks lopen we tegen zingevingsvragen aan die weinig met sacramenten of liturgie te maken hebben. Je partner blijkt verslaafd te zijn aan alcohol, je kind heeft niets meer met de kerk, of een goede vriendin vertrouwt je toe dat ze een abortus heeft gepleegd. Je hoort het en je raakt in de knoop. Eigenlijk zou je er op een veilige plek over willen praten. Maar waar dan? Bijna niemand denkt dan aan de geloofsgemeenschap. Dat is niet zo raar, de kerk heeft in de loop der jaren nu niet bepaald een tolerante, open reputatie opgebouwd.

We leren af om te oordelen

Mede daarom vind ik het heel bijzonder dat het toch gelukt is om zo’n veilige plek te creëren rond de podcast Dolle Maria’s. Dat is een maandelijkse podcast van Celine Timmerman en Laetitia van der Lans waarin ze allerlei ‘knopen’ uit het leven bespreken met uiteenlopende gasten. Al ruim een jaar komen we met een parochiegroep maandelijks bij elkaar om eerst een half uur te luisteren naar een aflevering van deze podcast en vervolgens naar elkaar te luisteren. We delen ervaringen, stellen verhelderingsvragen, maar blijven ver weg van een oordeel. Sterker nog, we leren af om te oordelen. Dat versterkt ons geloof. Omdat we zo samen ons geloof handen en voeten geven in de dagelijkse praktijk.

Wies Sarot is pastoraal werkster

Het artikel, de foto van de auteur en het logo zijn vrij te gebruiken voor parochiebladen en andere media.
Tip: Verwijs de lezer onder aan het artikel door naar deze site met de volgende zin: 
Ga voor meer informatie over het synodaal proces naar www.luisterendopweg.nl

Andere berichten