Meer dan zwijgen – Willien van Wieringen

4 juli 2023

Met het wereldwijde synodale proces heeft paus Franciscus een hervorming van de kerk ingezet. Het is een hervorming van de mentaliteit, waarbij iedere gedoopte wordt uitgenodigd om hierin zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Het gaat erom dat we, bij alles wat we doen in de kerk, gaan luisteren naar elkaar én naar wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft. In deze  serie artikelen ‘Luisterend op weg’, van de hand van diverse gelovigen, laten we zien hoe dat in het dagelijks leven vorm kan krijgen.

Synodaliteit (te) dichtbij 

Met argusogen wordt het synodale proces gevolgd. Dat proces wordt vooral spannend als het dichtbij komt. Als het onszelf raakt, als het mij raakt. Als ik wil dat er naar mij geluisterd wordt.

Dat bleek nog niet zo lang geleden. Een gespreksgroep kwam al jaren geregeld bij elkaar. De deelnemers spraken over geloof, Bijbel, spiritualiteit en meer van dergelijke Mooie Zaken. Ze kenden elkaar goed inmiddels, tenminste, dat dachten ze. Tot het moment dat er twee meningen over een geloofszaak tegenover elkaar bleken te staan. Het meningsverschil kwam naar buiten in de appgroep, en bleef in die appgroep. Een aantal deelnemers ging met elkaar in gesprek, een aantal deed er het zwijgen toe en las alleen mee. Het liep hoog op, tot de aankondiging ‘X-heeft-de-groep-verlaten’ op de schermen verscheen.
De achterblijvers bleven zwijgend achter. Hoe kon dat nou? Altijd was het goed gegaan! Ja. Tot het moment dat er geen consensus was en er stellingen werden betrokken. Ieder overtuigd van eigen gelijk, vertrekkend vanuit dezelfde geloofsbasis. Hoe pijnlijk.

Luisteren is belangrijker dan spreken

Wat ik onder meer geleerd heb over synodaliteit is dat luisteren belangrijker is dan spreken. En precies daar ging het mis in onze gespreksgroep. Toen het erop aan kwam, bleek dat we het luisteren naar elkaar, écht luisteren, hadden verwaarloosd.

Echt luisteren vraagt zoveel meer dan alleen je mond houden. Je geeft de ander de ruimte om tot spreken te komen, en je geeft jezelf de ruimte om die ander dichtbij te laten komen. Op die manier kun je elkaar gaan waarderen ondanks de verschillen van mening, en elkaar vinden in de geloofsbodem die onder die mening ligt.

Willien van Wieringen is neerlandica, bijbelwetenschapper en koordirigent

Het artikel, de foto van de auteur en het logo zijn vrij te gebruiken voor parochiebladen en andere media.
Tip: Verwijs de lezer onder aan het artikel door naar deze site met de volgende zin: Ga voor meer informatie over het synodaal proces naar www.luisterendopweg.nl

Andere berichten