Dialoog met achterban – Eric Holterhues

4 juli 2023

Met het wereldwijde synodale proces heeft paus Franciscus een hervorming van de kerk ingezet. Het is een hervorming van de mentaliteit, waarbij iedere gedoopte wordt uitgenodigd om hierin zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Het gaat erom dat we, bij alles wat we doen in de kerk, gaan luisteren naar elkaar én naar wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft. In deze  serie artikelen ‘Luisterend op weg’, van de hand van diverse gelovigen, laten we zien hoe dat in het dagelijks leven vorm kan krijgen.

Synodaliteit op de werkvloer

Eric Holterhues

Vorig jaar deed zich een uitdagende operatie voor in de organisatie waarvan ik directeur ben. Vanwege de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme, die elke financiële instelling moet naleven, moesten wij al onze klanten opnieuw identificeren. Een nogal omvangrijk project, waarin we zeker niet over een nacht ijs zijn gegaan.

We hebben in dit project zo goed mogelijk geluisterd. Zo hebben we geluisterd naar de ervaringen van collega-instellingen die met vergelijkbare projecten te maken hebben gehad. We hebben expertise ingewonnen bij professionals met verschillende achtergronden. We hebben intern veel gesprekken met elkaar gevoerd: over hoe we zaken zouden aanpakken maar ook om in de organisatie draagvlak te creëren. En last but not least: we zijn de dialoog aangegaan met onze klanten. Om zaken uit te leggen, maar ook om te horen hoe de operatie werd ervaren. Op basis van deze dialoog met onze achterban hebben we in de loop van het project veel zaken aangepast.

De gesprekken hebben ons verrijkt

Uiteraard ben ik als directeur de ‘baas’. Dat weten alle betrokkenen. Het is dan ook geen democratisch proces geweest. Op basis van de inbreng van onze zeer uitlopende betrokkenen hebben we onze koers als organisatie moeten bepalen. Dat was een lastig proces, maar ik kan me niet voorstellen dat we het zonder al dit luisteren hadden gedaan. De gesprekken en opbrengsten hebben ons verrijkt, én het heeft ons gewaarschuwd voor valkuilen. De organisatie heeft zo resultaten behaald waar ik zeer tevreden over ben.

Ik hoop voor de kerk en het synodale proces hetzelfde: dat we ervaren dat het luisteren naar elkaar ons enorm kan verrijken.

Eric Holterhues is directeur Oikocredit Nederland en lid van de Eerste Kamer

Het artikel, de foto van de auteur en het logo zijn vrij te gebruiken voor parochiebladen en andere media.
Tip: Verwijs de lezer onder aan het artikel door naar deze site met de volgende zin: 
Ga voor meer informatie over het synodaal proces naar www.luisterendopweg.nl

Andere berichten