Ook in verzorgingshuizen synodaal gesprek

28 februari 2024

In verzorgingshuis De Mantel in Voorburg gaan katholiek betrokken bewoners met elkaar in gesprek. Zij willen en kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan de synode! Omdat het merendeel daarvan vrouw is, is ervoor gekozen om met de dames een (besloten) synodegesprek te voeren op dinsdag 5 maart.

De vrouwen buigen zich over de volgende vragen (iets aangepast naar de vragen van het Netwerk Katholieke vrouwen):

  • Hoe zie je jouw roeping/rol/taak in de kerk?
  • Wat zou er moeten veranderen zodat er meer waardering is voor wat vrouwen doen in de kerk?
  • Vind je dat vrouwen alle rollen en ambten (lector, acoliet, diaken, priester, bisschop, paus) mogen vervullen of moet men voor de vrouw andere/nieuwe rollen of ambten bedenken?
  • Wat moet er volgens jou gebeuren om vrouwen op gelijkwaardige voet met mannen verantwoordelijk te maken in en voor de kerk?

Het verslag van dit gesprek zullen ze daarna insturen naar het bisdom Rotterdam,  zodat hun stem meeklinkt in Rome.

 

Andere berichten