Synodaal project ‘Luisterend op weg’ van start

3 april 2023

Een bijzondere katholieke samenwerking. Zo wordt het initiatief van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch wel genoemd. Een bundeling van krachten in het wereldwijde synodale proces dat door paus Franciscus is opgestart. Vrijdag 31 maart 2023 vond de presentatie plaats van het nieuwe gezamenlijke initiatief ‘Luisterend op weg’ dat een impuls wil geven aan de pauselijke oproep om verantwoordelijkheid te nemen voor de Kerk van morgen.

Een luisterende kerk
De afgelopen twee jaar trokken de KNR, het bisdom van ’s-Hertogenbosch en het NKV al samen op in de eerste twee fases van het synodaal proces met twee webinars en bij de consultatie van de achterbannen. Deze samenwerking wordt nu voorgezet in de vorm van een gezamenlijk synodeproject met als titel: Luisterend op weg. De titel van het project geeft aan wat de kern is van een synodale kerk, namelijk een gemeenschap waar iedereen naar elkaar luistert, ook naar hen wiens stem niet gehoord wordt. De drie organisaties willen hun achterbannen stimuleren om luisterend met elkaar op weg te gaan met het oog op de toekomst van de Kerk.

Lezing over synodale proces
De presentatie van het project ‘Luisterend op weg’ vond plaats na de publiekslezing van prof. dr Myriam Wijlens over het Synodale Proces. Deze academische lezing werd georganiseerd door de Tilburg School of Catholic Theology. Prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer opende deze bijeenkomst met haar persoonlijke verhaal over haar ervaringen als lid van de Nederlandse delegatie bij de continentale gesprekken in Praag.

Netwerkbijeenkomst
Aansluitend aan deze academische lezing ontmoette vertegenwoordigers van diverse bisdommen, bewegingen en katholieke organisaties elkaar. Dat leverde een levendige uitwisseling op van ervaringen en nieuwe initiatieven in het kader van het synodale proces. De aanwezigen gaven aan behoefte te hebben aan materiaal om een synodale houding en te verdiepen, zoals een luistercursus en of gespreksmethodes. Ook het plan om een pool van sprekers en gespreksleiders waar een beroep op gedaan kan worden, werd omarmd. Ook komen er artikelen voor parochiebladen en kerkelijke media, een podcastserie en staat weer een webinar op stapel. Dergelijk werkmateriaal helpt om met elkaar het goede gesprek aan te gaan – ook voor degenen die sceptisch tegenover het synodale proces staan. Op die manier groeit het draagvlak om met elkaar te werken aan een nieuwe omgangsvorm in de kerk: luisterend met elkaar op weg.

 

Foto-impressie


Projectteam

‘Luisterend op weg’ wordt gedragen door een projectteam met daarin afgevaardigden van de drie organisaties:
Gerard Moorman – Konferentie Nederlandse Religieuzen
Laetitia van der Lans – Netwerk Katholieke Vrouwen
Jeroen Goosen – Bisdom van ’s-Hertogenbosch
Karin Bornhijm – projectcoördinator
Mede dankzij de financiële ondersteuning van Porticus is dit mogelijk.


Doe mee
Organiseer je ook een bijeenkomst in het kader van het synodale proces of heb je vraag of een andere tip hierover? Laat het ons weten en doe mee!

     

 

Andere berichten