Persontmoeting mgr. Hoogenboom

27 oktober 2023

Op vrijdagmiddag 27 oktober heeft mgr. Ted Hoogenboom, die namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie deelneemt aan de synodevergadering in Rome, tijdens een persontmoeting uitgebreid verteld over zijn ervaringen de afgelopen weken.

De synode vieren

De synode is geen vergadering, maar de synode wordt gevierd! Het was een hele rijke tijd en – om met een metafoor te spreken – de boom die geplant is geeft veel vruchten. Maar het is nog geen tijd voor de oogst: de vruchten moeten nog verder rijpen. Het heeft hem geraakt dat er ook onderwerpen besproken zijn, die hij niet van tevoren bedacht had en die grote weerklank hebben gehad in de synode. Zelf bracht hij het thema van de ‘aging church’ in. En dwars over en door alle culturele verschillen zijn vriendschappen  ontstaan.

Terug naar huis

Het slotdocument, waarover morgen nog zal worden gesproken, kan niet een echt SLOT-document zijn, want we zijn immers nog niet klaar, aldus mgr. Hoogenboom. Het document zal een werktekst en een richtsnoer zijn voor het komende jaar. Het zal in ieder geval een pittige stevige tekst zijn waarin het geluid van het gelovig volk hoorbaar zal zijn en dat theologische, spirituele en canonieke elementen bevat. Hij verwacht daarom dat dit document vergezeld zal gaan van een kortere en meer begrijpelijker tekst, zodat het voor iedereen goed leesbaar wordt. Er is geen weg terug, aldus mgr. Hoogenboom, en hij bedoelt dat in positieve zin. Hij hoopt dat de synode verdere uitwerking krijgt in parochies en het vuur bij alle gedoopten opport.

 

Kijk de persconferentie terug op Katholiekleven.nl of YouTube.

 

Andere berichten