Infographic – Gesprek in de Geest

25 april 2024

Afgelopen februari werden de mensen in de Katholieke Kerk uitgenodigd om in gesprek te gaan over de vraag: Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn? Hiervoor verscheen een landelijke handreiking. Twee maanden later zijn er vele gesprekken geweest. Deelnemers aan deze synodale gesprekken deden ervaring op met het “Gesprek in de Geest”. De landelijke uitnodiging (februari 2024) gaf daar al uitleg over. Nu is er ook deze infographic en die is ook te vinden in de toolbox op deze website.

De infographic helpt iedereen die vanuit de positieve ervaring van het synodale gesprek verder wil met deze gespreksvorm. Bijvoorbeeld in het kader van de missionaire parochie of de charismatische vernieuwing. “Synodaliteit is de (her)ontdekking dat wij allen de Kerk zijn, geroepen en gezonden”, aldus de Landelijke Werkgroep Synodaliteit die op verzoek van de Nederlandse bisschoppen de landelijke handreiking voor de synodale gesprekken samenstelde.

Synodaliteit vraagt een bijzonder soort gesprek: “Het draait niet om discussie, lobbyen of elkaar overtuigen. Wel om open en ontvankelijk luisteren naar wat de Geest op dit moment tegen de Kerk zegt.”

Bekijk en deel deze infographic:

 

Artikel met dank en kleine aanpassing overgenomen van Katholiekleven.nl.

 

Andere berichten