Gespannen uitzien naar het landelijk rapport

15 mei 2024

Op 15 mei moet het rapport van de Nederlandse bisschoppen, als inbreng voor de laatste ronde van het ‘synodaal proces’, in Rome zijn. In afwachting hiervan interviewde het dagblad Trouw theoloog Laetitia van der Lans, die vanuit het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) inventariseerde wat er leeft onder katholieke vrouwen.

Binnen de kerk zijn het vooral vrouwen die de kerk dragen. Hun stem werd niet gehoord; ze waren stil geworden, naar de marge verdwenen. Toen de paus alle gelovigen opriep om mee te denken en mee te praten, nodigde hij expliciet de vrouwen ook uit.
In de gesprekken die in de eerste maanden van dit jaar gevoerd zijn, werd beaamd wat tijdens de eerste zitting van de synodale vergadering van oktober 2023 in Rome was besproken: maak gebruik van de talenten van vrouwen op alle terreinen waar dat mogelijk is. Ze hoopt dan ook op echte, concrete stappen om de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen mogelijk te maken.

Lees het hele artikel in Trouw. Let op: betaalmuur!

Het landelijke rapport verschijnt binnenkort ook op deze website. 

Andere berichten