Brief paus aan de parochiepriesters:

18 mei 2024

Op donderdag 2 mei publiceerde de nieuwsdienst van het Vaticaan een brief van paus Franciscus gericht aan de parochiepriesters. De brief kwam aan het einde van een meerdaagse conferentie van parochiepriesters in het kader van de synode ‘Voor een synodale Kerk’. Er is nu een vertaling van deze brief beschikbaar in het Nederlands, die via de bisdommen aan de parochiepriesters wordt gestuurd.

In de brief schrijft de paus: ‘…de Kerk zou niet vooruit kunnen gaan zonder uw toewijding en uw pastorale dienst. Daarom wil ik eerst mijn dankbaarheid en waardering uitspreken voor het edelmoedige werk dat u elke dag doet, door zaden van het Evangelie te zaaien in elke soort grond (vgl. Marc. 4, 1-25).’

Vanuit Nederland

Parochiepriesters uit de hele wereld spraken in de week van 28 april tot 2 mei in Rome met elkaar over het synodale proces. Het was een ontmoeting in voorbereiding op de tweede sessie van de zestiende Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode over het thema ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ in oktober. Vanuit Nederland was algemeen-gedelegeerde en ervaren parochiepriester Harry Quaedvlieg afgevaardigd.

De paus zegt in zijn brief dat de parochiepriesters ‘het leven van Gods volk kennen van binnenuit: haar vermoeidheden en haar vreugden, haar noden en rijkdommen. Daarom heeft een synodale Kerk haar parochiepriesters nodig. Zonder hen zullen we nooit in staat zijn te leren hoe we samen op weg kunnen gaan en hoe we gestalte kunnen geven aan de weg van de synodaliteit. […] We zullen nooit een synodale en missionaire Kerk worden, als de parochiegemeenschappen niet alle gedoopten laten participeren in die éne missie: het evangelie te verkondigen als karakteristieke eigenschap van hun leven. Als parochies niet synodaal en missionair zijn, zal de Kerk dat ook niet zijn.’

Concrete suggesties

Paus Franciscus moedigt de parochiepriesters aan om bouwers te zijn van een missionaire en synodale Kerk en hij geeft daartoe drie concrete suggesties:

  1. Ik vraag u allereerst om uw specifieke charisma steeds meer in dienst te stellen van de veelvoudigheid van de door de Geest in het volk van God uitgezaaide gaven. Het is dringend noodzakelijk om “met de geloofszin de vele en gevarieerde charismatische gaven die aan de leken zijn toevertrouwd te ontdekken, te bemoedigen en te waarderen, of ze nu van een nederige of meer verheven vorm zijn” (Tweede Vaticaans Concilie, Decreet over het ambt en het leven van de priesters Presbyterorum Ordinis, 9).
  2. Met heel mijn hart stel ik voor dat u de kunst van de gemeenschappelijke onderscheiding aanleert en beoefent, waarbij u voor dit doel de methode van “gesprek in de Geest” gebruikt, die ons zeer heeft geholpen op de synodale weg en in de werkzaamheden van de synodale vergadering zelf. Ik ben er zeker van dat u er veel goede vruchten van zult plukken, niet alleen op het gebied van gemeenschapsstructuren zoals pastorale parochieraden, maar ook op vele andere gebieden.
  3. Ten slotte zou ik u willen aansporen om alles wat u doet te baseren op een geest van delen en broederlijkheid onder elkaar en met uw bisschoppen.

 

Lees de complete brief van de paus aan de parochiepriesters
Lees weblog algemeen gedelegeerde Harry Quaedvlieg
Wat is de methode van een “gesprek in de Geest”?

 

Andere berichten