gray concrete statue near green plants during daytime

Maria Visitatie en de synode

26 mei 2023

 

Op 31 mei 2023 wordt wereldwijd gebeden voor de synode op het feest van Maria Visitatie. Bid mee!

 

God,
vol goedheid zorgt U voor uw volk
en liefde kenmerkt uw bestuur.
Wij bidden U:
schenk een geest van wijsheid aan allen
die Gij in uw kerk bekleed hebt met gezag,
zodat uw volk tot een diepere kennis
van de waarheid wordt gebracht
en tot een groei in heiligheid
die U welgevallig is.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

 

Lees op  www.rkkerk.nl wanneer op 31 mei in welk Maria-heiligdom gebeden wordt. Iedereen is van harte welkom om op die tijden en plaatsen mee te komen bidden, maar thuis de gebeden meebidden kan ook.

Andere berichten