Kerststal als model voor de Kerk

22 december 2023

Iedere maand wordt wereldwijd samen een synodegebed gebeden. Het gebed voor de maand december staat natuurlijk in het licht van het Kerstfeest. Vanuit het project ‘Luisterend op weg’ wensen we iedereen een Zalig Kerstfeest en een synodaal Nieuwjaar!

 

Goede Vader…

Dank voor deze tijd van genade!
Een tijd, waarin we bidden, mediteren
en bouwen aan de Kerk waarvan u droomt
en waarin wij willen leven!

De synode is een tijd van genade…
De genade van gezamenlijk optrekken in een luisterende Kerk,
waar we naar elkaar en naar de Heilige Geest luisteren.

Dank dat U ons inspireert met de kunst van ontmoeting en ontvankelijkheid;
dat U ons samenbrengt in gemeenschap met Uw Lichaam en Bloed;
dat U ons helpt een luisterende Kerk te zijn;
voor de Leven gevende woorden, die ons bevrijden van ontgoocheling.

Laat ons ontdekken “dit synodale pad te leven”
en dat het geen een of andere leuke kerkelijke bijeenkomst is!
We bidden dat de kerststal het model voor de Kerk is:
laat ons Uw geboorte omarmen,
zodat U keer op keer in ons hart geboren wordt,
zodat een Kerk ontstaat, die geroepen is
om het Koninkrijk van God te dienen.
Amen.

 

(Gebed voor de maand december vrij vertaald van: www.synodresources.org). De foto is afkomstig van de fotowedstrijd die de Minderbroeder Franciscanen organiseren.)

 

Andere berichten