Het favoriete gebed

8 augustus 2023

De Franse zuster Nathalie Becquart is secretaris van de bisschoppensynode en daarmee de vrouw met de hoogste post in het Vaticaan. ‘Ik bid het meermaals per dag’, zegt de zuster Nathalie over haar favoriete gebed. ‘Het ligt op mijn lippen bij elke uitdaging die ik ervaar.’ Het is het gebed van Ignatius van Loyola, grondlegger van de jezuïetenorde.

Neem, Heer, en aanvaard
mijn vrijheid, mijn geheugen,
mijn verstand en heel mijn wil,
alles wat ik heb en bezit.

U hebt het mij gegeven,
aan U, Heer, geef ik het terug.

Alles is van U,
beschik erover geheel volgens Uw wil.
Geef dat ik U mag liefhebben,
die genade is mij genoeg.


(overgenomen van Kerknet.be)


Andere berichten