Gebed om inclusiviteit

2 juni 2023

Vader die ook moeder is,
oorsprong van alles wat is en leeft:
onder uw beschermende vleugels
willen we als mensengemeenschap
onze voeten richten op het pad naar
de Kerk van Jezus Christus.

Moge de Synode ons uitzicht van hoop
opnieuw doen schitteren en
ons helpen bij de opdracht die
Jezus ons toevertrouwt.

In onze dagen willen wij
Zijn Blijde Boodschap opnieuw
leren verstaan. Moge de Kerk haar uitnodiging
aan vrouwen en mannen versterken
om in eigenheid zichzelf te mogen zijn,
zodat eenieder oprecht voelt erbij te horen
en zich beschut te weten.

We vragen U dit in het bijzonder voor degenen
die zich verbonden weten met kerkelijke groepen
en bewegingen. Mogen zij hun rol
in deze Synode opnieuw ontdekken,
met de grondhouding van luisteren
als roeping en verkondiging.
Amen.

 

Meebidden voor de Synode over Synodaliteit? Kijk op de website www.prayforthesynod.va voor een maandelijks gebed voor de synode. Bovenstaand gebed is van mei 2023 in een vrije vertaling van Werend Griffioen.

Andere berichten