Luisterend op weg in RK Vlietstreek

Een geloofs- en luistergesprek is een uitstekend
en gemakkelijk te organiseren middel
om te beleven dat we samen luisterend op weg zijn.

 

Feestdag van Maria Magdalena

Yvonne Beker – een van de initiatiefnemers

Op de feestdag van Maria Magdalena, zaterdag 22 juli 2023, kwamen zo’n 30 mensen in Rijswijk bij elkaar om te vieren dat zij zo belangrijk was in het leven van Jezus en dat zij als eerste bekend maakte dat Jezus lééft.

Sinds het tweede Vaticaans concilie is door de kerk erkend dat Maria Magdalena de ‘Apostel der apostelen’ is en dat de beeldvorming rond haar grondig herzien moet worden. Paus Franciscus bevestigde dit in 2016 door haar naamdag op 22 juli tot kerkelijke feestdag te maken. Die feestdag, midden in de zomer, verdient het om gevierd te worden om zo te bouwen aan haar imago: zij was samen met Jezus’ moeder misschien wel zijn meest trouwe volgelinge, die Hem tot in de dood, voorbij de dood, liefhad.

Samen vieren

De belangrijke rol van Maria van Magdala stond op die zaterdag in een feestelijke bijeenkomst van 11.00-14.00 uur centraal. In een korte gebedsviering, gevolgd door een presentatie, werd het nieuwe beeld van haar uitgediept. We deelden samen de maaltijd en in een gesprek in kleine groepen luisterden we naar ieders gedachten over gelijkwaardigheid in onze kerk en wat dat concreet kan betekenen. We voelden ons geroepen om in de Geest van Jezus en van zijn apostel Maria Magdalena te leven.

Luisterend naar elkaar

Luisteren naar elkaars verhalen

Ook in dit soort bijeenkomsten wordt invulling gegeven aan het samen op weg zijn, aan synodaliteit in onze kerkgemeenschap, aan een inclusieve kerkgemeenschap waar iedereen welkom is: samen, oecumenisch en synodaal, het geloof vieren en beleven. Een luistergesprek. Een van de deelnemers formuleerde het aldus: “Nu gaan we weer verder … luisterend op weg in haar voetsporen. Heel inspirerend!”.

Een stimulans om van deze feestdag ook volgend jaar weer, met elkaar en ook oecumenisch, een mooi en inspirerend zomerfeest van te maken.

 

Inlichtingen bij Yvonne Beker (verviersbeker@hetnet.nl)