Dialoogavond ‘De kracht van wat kwetsbaar is’

 

Lezing in het licht van het Katholiek Sociaal Denken

De gezondheidscrisis, de ecologische crisis en geopolitieke crisis van dit moment brengen de kwetsbaarheid van de mens aan het licht. Het menselijk handelen komt daarbij aan grenzen. Het katholiek sociaal denken zet daar een ander perspectief tegenover, ervan uitgaande dat iedere mens uniek en waardevol is en dat wij mensen elkaar nodig hebben en van elkaar afhankelijk zijn. Opgeroepen om samen te werken, solidair te zijn, medemenselijkheid te tonen en respect voor elkaar te hebben.

In dialoog gaan

In het eerste deel van de avond wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en hoe we vanuit katholiek denken betekenis kunnen geven aan de zorg voor onze naaste. In het tweede deel van de avond is er ruimschoots de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema en de dingen die ons bezig houden. In dit gesprek oefenen de deelnemers zich in een synodale gesprekshouding.

Wanneer: 7 november 2023 van 19.30-22.00 uur

Waar: Huis van Compassie, Grote Dijlakker 11 te Bolsward

Organisatie: Huis van Compassie

Meer  informatie: Zalige Titus parochie, locatie St. Franciscus Bolsward