city skyline near body of water under blue sky during daytime

Deventer

Lonneke Gunnink

In Deventer organiseert de Heilige Lebuinus Parochie in juni en oktober ontmoetingen rond het synodaal proces. In parochieblad ’t Zout schrijven pastoraal werkster Lonneke Gunnink en pastor Gauthier de Bekker: “Elkaar ontmoeten in en na de viering, actief als werkgroepen en bij inloopmomenten is mooi. Maar hoe mooi is het elkaar ook te ontmoeten als gelovigen met ieder ons eigen geloofsverhaal.” De bijeenkomsten zijn op zaterdagochtend om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om erbij aanwezig te zijn. In juni is deze synodale ontmoeting in Raalte rond het thema ‘Emmaüs’ en in oktober in Deventer met het thema ‘Maak alles nieuw’.

Meer informatie in parochieblad ’t Zout.

Gauthier de Bekker