Bisdom Den Bosch

Bisschop De Korte gaat om te beginnen met zijn eigen kantoor van het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch aan de slag met het synodale proces. “We moeten het allereerst zelf inoefenen om op een synodale manier met elkaar om te gaan”, aldus de monseigneur. In alle geledingen van het bisdomhuis wordt ingestoken op houding en gedrag: luisteren naar elkaar, ruimte om vrijuit te spreken in een open en veilig klimaat waar de Heilige Geest de ruimte krijgt. “Laten wij goed luisteren naar wat Gods Geest door de ander tot ons zegt, dan kunnen we groeien naar een synodale leefstijl.”