Bisdom Haarlem-Amsterdam

In het Bisdom Haarlem-Amsterdam nodigt het synode-team de mensen en parochies uit om na te denken over de vraag: “hoe kunnen we luisteren naar armen en migranten?” Op deze wijze probeert men synodaal gemeenschap op te bouwen. Voor meer informatie: Corine van der Loos, synode-team bisdom Haarlem – Amsterdam.