Themanummer ‘Communio’ over synodaliteit

7 oktober 2022

Internationaal katholiek tijdschrift ‘Communio‘ brengt een themanummer uit over synodaliteit. Het is het tweede nummer van de 47ste jaargang.

 

De synodale weg die er momenteel in de katholieke Kerk wordt gegaan, roept veel op. In verschillende landen wordt er op verschillende wijze op gereageerd, maar allen zijn benieuwd naar de ontwikkeling van dit proces.

In dit nummer probeert achtergronden te bieden om het synodale proces te begrijpen en om het ook mee te kunnen maken. Het eerste artikel in deze uitgave is van de hand van mgr. Everard de Jong. Hij heeft zich zeer verdiept in het fenomeen van de onderscheiding der geesten, zoals dat in de Ingatiaanse traditie naar voren komt. Eugène Dassen trekt in het verlengde daarvan de beschouwing vervolgens breder naar de synodaliteit in het algemeen, zoals paus Franciscus die nu in het bijzonder naar voren brengt.

De bijdrage van kardinaal Walter Kasper geeft een diepgaande analyse van de synodaliteit zoals die bij het Tweede Vaticaanse Concilie en ook daarna naar voren is gekomen in de Rooms-katholieke Kerk. Vanuit een wat meer kerkrechtelijke benadering gaat ook Ton Meijers in op die vraag. Johannes Oeldemann, tenslotte, die expert is in oecumenische vraagstukken, kijkt met ons naar de ervaring van synodaliteit in andere Kerken en kerkgenootschappen.

Hoofdredacteur Lambert Hendriks schrijft:
“We realiseren ons goed dat het proces van synodaliteit, dat per definitie een beroep doet op de overtuiging van alle leden van de Kerk, zorgt voor een veelheid aan gedachten. Voor sommigen brengt het proces hoop op een betere toekomst, voor anderen juist onrust. Er is soms veel onrust te bespeuren. Tegelijkertijd is de synodale weg juist ook een proces waarbij de heilige Geest vaardig mag worden over de Kerk: de Geest die vrede brengt, en eenheid. Die eenheid in waarheid is het doel van de synodaliteit, zoals paus Franciscus die nu in de Kerk wil verwerkelijken. Moge de goede God geven dat mensen Gods Wil kunnen verstaan en dat de Kerk steeds een plek mag zijn waar mensen zich werkelijk thuis mogen voelen.”

 

Meer informatie over deze uitgave op de website van Communio.

Andere berichten