Synodaliteit in het leven en de zending van de kerk

10 mei 2023

Internationale Theolohische Commissie, Synodaliteit in het leven en de zending van de kerk, (Halewijn/Licap) 2020, Wereldkerkdocument 42. ISBN 9789461961884, € 8,50

“Samen op weg gaan is de constitutieve weg van de Kerk; de vorm die ons toelaat de werkelijkheid met de ogen en het hart van God te interpreteren; de voorwaarde om de Heer Jezus te volgen en om dienaars van het leven te zijn in deze gewonde tijd. Alleen binnen deze horizon kunnen we ons pastoraal werkelijk vernieuwen en aanpassen aan de zending van de Kerk in de wereld van vandaag.”, zo leert paus Franciscus.

De doorleefde en volhardende ervaring van de synodaliteit is voor het volk van God bron van de door Jezus beloofde vreugde, gist voor nieuw leven, springplank voor een nieuwe fase van missionaire verbondenheid. Het missionaire elan van de Heilige Geest op Pinksteren zal het synodale proces van het volk van God begeleiden in deze nieuwe fase van evangelisatie.

Het theologische werkdocument beoogt een aantal nuttige lijnen aan te reiken om de betekenis van dit engagement theologisch te verdiepen. Het biedt ook een pastorale oriëntatie over wat dit impliceert voor de zending van de Kerk. De inleiding verheldert de etymologische en conceptuele gegevens die nodig zijn om een eerste licht te werpen op de inhoud en het gebruik van het woord ‘synodaliteit’, om vervolgens de rijkdom en nieuwheid van de leer te contextualiseren die het leergezag ons in de lijn van het Tweede Vaticaans Concilie over dit thema.

Ga naar het document.

Andere berichten