Op weg naar een luisterende kerk

17 mei 2023

Jos Moons, Sjoerd Mulder, Karim Schelkens, Op weg naar een luisterende Kerk. Synodale ervaringen in verleden en heden, (Halewijn), 2022. ISBN: 9789085286714, € 25,95

Paus Franciscus stuurt aan op een stijl van Kerk zijn die benadrukt dat gelovigen samen onderweg zijn. Dat is nog behoorlijk zoeken, want hoe kunnen gelovigen zich beter leren uitspreken en bisschoppen beter leren luisteren? Hoe gaan religieuze tradities om met meningsverschillen?

Dit boek presenteert de verrassende rijkdom aan bestaande ervaringen met synodaliteit, bijvoorbeeld binnen religieuze ordes als de benedictijnen, dominicanen en jezuïeten. Van oudsher kennen ook de anglicaanse, protestantse en orthodoxe wereld vormen van dialogische besluitvorming.

Andere berichten