Een avond over de synode en synodaliteit in Wijchen

Voor iedereen die geïnteresseerd is in deze synode en de bijbehorende onderwerpen organiseert Ramon Roks, de coördinator missionaire parochie, samen met anderen een avond in de parochie. Deze avond zal bestaan uit een aantal onderdelen.

In eerste instantie zal Ramon een inleiding verzorgen over de achtergronden van de bisschoppensynode en de specifieke inhoud van het huidige synodale proces dat plaatsvindt. Ook een verslag van de reis die de jongeren gemaakt hebben naar Rome mag natuurlijk niet ontbreken. En omdat ook in de parochie het van belang is samen te werken aan gemeenschap, participatie en zending wordt ook het gesprek met elkaar aangegaan om te ervaren hoe het is daadwerkelijk een luisterende kerk te zijn.

Iedereen is meer dan van harte welkom!

Meer informatie en aanmelden voor deze avond op de website van de parochie De Twaalf Apostelen.

Wanneer: maandagavond 9 oktober 2023 om 19.30 uur

Waar: parochiecentrum in Wijchen

Organisatie: Parochie De Twaalf Apostelen