Luistergesprekken in de parochie HH. Maria en Jozef (Rijswijk e.o.)

In de parochie H.H. Maria en Jozef (voorheen federatie Vlietstreek) vonden vier gesprekken plaats over de toekomst van de Kerk in het kader van het synodaal proces. Het laatste gesprek is op:

vrijdag 1 maart van 19.30 – 21.30 uur in de Maartenszaal in Voorburg.

 

De vraag die centraal staat tijdens deze gesprekken luidt: Hoe vullen we de uitgangspunten van het slotdocument in de praktijk in; welke besluiten moeten genomen worden; hoe gaan we de verantwoordelijkheden van alle gelovigen vormgeven?

Meer informatie: https://rkvlietstreek.nl/federatie/vervolggesprekken-synodaal-proces/