Praat mee in Twello

Hoe beleef jij je geloof als katholiek in onze Sint Franciscusparochie? Zijn we als gemeenschap missionair, open, laagdrempelig voor iedereen? Of kan dat beter? Kun je als vrouw je talenten maximaal inzetten? Voel je je als jongere gezien en gehoord? Is er voor iedereen ruimte om tot haar of zijn recht te komen, zodat we samen kunnen groeien in ons geloof in God? Over deze onderwerpen willen we op 3 april in Twello met elkaar in gesprek gaan. Dit alles staat in het teken van de ‘synode over synodaliteit’, die paus Franciscus in 2021 is gestart. In oktober 2024 eindigt die synode, maar niet zonder onze inbreng! De paus vraagt ons, als gedoopte katholieken, om naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan. Omdat wij met z’n allen de kerk vormen.

Synode, synodaliteit – het zijn moeilijke woorden, voor iets heel simpels: geef ruimte aan elkaar, luister naar elkaar, iedereen telt mee. Priesters en diakens hebben in onze parochie een belangrijke positie, maar iedere gelovige heeft eigen talenten en een eigen roeping. Dus mag iedereen er zijn! Daarom wil paus Franciscus alle meer dan 1 miljard katholieken uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan. Dat is géén discussie of debat, waarin iemand zijn of haar gelijk haalt ten koste van de ander, maar een echt gesprek, waarin luisteren centraal staat. Waarin je eerste reactie op het verhaal van iemand anders niet is “ja maar…”, maar juist: “vertel me meer!”

In die geest willen we in De Klepel (naast de kerk, Kerklaan 18) in Twello op woensdag 3 april van 19:30-21:00 met elkaar in gesprek gaan. Het pastoraal team & parochiebestuur zullen hierbij ook aanwezig zijn. Waarover zullen we het hebben? De Nederlandse bisschoppen hebben vier onderwerpen op de agenda gezet, maar omdat dit een beetje veel is voor anderhalf uur, hebben we daar twee van uitgekozen:

  1. Hoe zijn we samen als parochie missionair? Hoe dragen we ons geloof uit in daad en woord?
  2. Vrouw zijn in de katholieke kerk: waar en hoe kom je als katholieke vrouw tot bloei?

Tijdens de avond zullen we eerst iets meer vertellen over het synodale proces. Wil je je hier alvast in verdiepen? Lees dit interview dat onze opbouwwerker Remco vorig jaar voor het tijdschrift Volzin had met priester Jos Moons SJ, deskundige als het gaat om synodaliteit. Je kunt tijdens de avond kiezen, over welk van de bovenstaande twee onderwerpen je in gesprek wilt gaan. Maar heb je zelf ideeën of wensen? Is er een ander onderwerp waar jouw hart ligt en waarover je echt in gesprek wilt gaan? Doe een voorstel! Als blijkt dat meerdere mensen graag met elkaar en anderen praten over een bepaald onderwerp, dan wordt dat misschien nog aan de agenda toegevoegd. Voel je vrij om voorafgaand aan 3 april al inbreng te leveren via onderstaand formulier of via de mail.

Belangrijk om te weten: de bisschoppen willen graag weten wat er in alle parochies – en dus ook de onze – leeft, zodat ze verslagen hierover kunnen meenemen naar de afsluitende bijeenkomst van de synode in Rome, in oktober. We zullen dus (uiteraard met respect voor ieders privacy) een verslag maken van het parochiegesprek. Onze inbreng doet er daardoor des te meer toe. Maar we doen dit vooral ook voor onszelf, omdat we een parochie willen zijn waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt. Het is dus zeker niet de bedoeling dat het bij deze ene avond blijft.

Kom dus allemaal naar Twello! Het is maximaal 15-20 minuten rijden, waar in onze parochie je ook woont. Aanmelden is niet verplicht, maar wel wenselijk, zodat wij een beetje een beeld krijgen van hoeveel mensen er komen. Aanmelden kan via e-mail, telefonisch (0571-274445) en ook via dit Google Formulier.

Anca Ellenbroek, Johan Gortworst en Remco van Mulligen