Een synodale Kerk draagt zorg voor de aarde

Van 1 september tot 4 oktober, feestdag van de H. Franciscus, schenken christenen wereldwijd speciale aandacht aan hun roeping om de schepping te bewaren en te behoeden. Het begin van de synode 2023 valt dus samen met de slotdag van de Scheppingsperiode.

Paus Franciscus

In zijn jaarlijkse boodschap voor de Scheppingsperiode legt paus Franciscus een verband tussen het synodaal proces en de zorg om de aarde. “Het synodale proces,” schrijft hij “nodigt alle deelnemers uit om samen op te gaan in een majestueuze rivier van reflectie en vernieuwing. […] Net zoals een rivier leven geeft aan allerlei soorten dieren en planten, moet een synodale Kerk leven geven, door gerechtigheid en vrede te zaaien op elke plek die ze bereikt.”

Oproep

Daarmee benadrukt de paus dat de Kerk er niet is voor zichzelf, maar een grotere missie heeft. Het is haar taak te “leven, werken en bidden dat ons gemeenschappelijk huis ooit weer zal wemelen van leven. Mag de Heilige Geest opnieuw over de wateren zweven en onze inspanningen leiden om ‘het aangezicht van de aarde te vernieuwen” (vgl. Ps 104,30).

De gehele tekst van de boodschap is te vinden op https://laudato-si.nl/event/wereldgebedsdag-voor-de-schepping/

 

Vier de schepping in de parochie! Gebruik hierbij de Inspiratiegids van de Laudato Si’ Alliantie met suggesties voor liturgie en activiteiten.