Vrouwen over Praags slotdocument in Rijswijk

Een uitnodiging aan vrouwen voor de ontmoeting ‘BisdomRdam-ZijSynodaal’ om elkaar te ontmoeten en in gesprek te blijven over de voortgang van het synodaal proces en de inbreng van vrouwen in het synoderapport ‘Zij heeft een verhaal’.

“Wat kunnen wij als vrouwen bijdragen aan het synodale proces? Welke rol speel jij? Hoe willen wij onze stem laten klinken? Van welke synodale initiatieven ben je op de hoogte en welke activiteiten zouden dienstig kunnen zijn om te komen tot een meer luisterende kerk of om de positie van vrouwen in kerk en geloof te bevorderen?”

De bijeenkomst op 17 juni is van 11.00 tot 14.00 uur in de Benedictus en Bernadette kerk, Churchilllaan 372, in Rijswijk (neem voor jezelf een lunch mee!).

Het programma:

  1. Een korte gebedsviering in de kapel.
  2. Dieper ingaan op de Synode op Europees niveau en op plaatselijke activiteiten, die (kunnen) worden ondernomen ter versterking van een luisterende kerk.
  3. Een (zelf meegebrachte) lunch.
  4. Een synodaal ‘luistergesprek’ om elkaars inspiratie te delen aan de hand van enkele vragen.

Aanmelden via verviersbeker@hetnet.nl is fijn; graag vóór 15 juni .

Een initiatief van Yvonne Beker, lid van de synode projectgroep Netwerk Katholieke Vrouwen