Inspiratiedag KVO in teken van synodaal proces

Op vrijdag 3 november 2023 organiseert de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) een Inspiratiedag in de Sint-Jozefkerk te Oss. De middag (van 14.00-17.00 uur) staat in het teken van het synodaal proces.

 

LEZING | Vicaris Arjen Bultsma, gedelegeerde voor oecumene van het bisdom Groningen/Leeuwarden zal ingaan op de verhouding tussen oecumene en synodaliteit, met oog voor de recente ontwikkelingen rond de eerste zitting van de synode die op 3 november net achter de rug is.

REISVERSLAG | Deelnemers aan ‘TOGETHER: Samenkomst van Gods Volk’ in Rome vertellen over hun ervaringen. Hoe kijken zij terug op deze bijzondere reis? Met prachtige foto’s en verhalen!

VESPER | Avondgebed met Taizéliederen die op 30 september op het Sint-Pietersplein zijn gezongen. We bidden dat de ontwikkelingen in de Rooms-Katholieke Kerk en de eenheid van alle christenen elkaar wederzijds mogen beïnvloeden en versterken.

Deelname is gratis (donatie wordt op prijs gesteld).
Meer informatie en inschrijven: Katholieke Vereniging voor Oecumene (VKO).