Luistergesprekken in de parochie HH. Maria en Jozef (Rijswijk e.o.)

In de parochie H.H. Maria en Jozef (voorheen federatie Vlietstreek) vinden vier gesprekken plaats over de toekomst van de Kerk in het kader van het synodaal proces. De eerste is reeds geweest, maar aansluiten bij de overige gesprekken kan nog.:

zondag 25 februari van 14.00 – 16.00 uur in De Haard in Leidschendam;
woensdag 28 februari van 19.30 – 21.30 uur in de Lucaszaal (Bonifatiuskerk) in Rijswijk;
vrijdag 1 maart van 19.30 – 21.30 uur in de Maartenszaal in Voorburg.

 

De vraag die centraal staat tijdens deze gesprekken luidt: Hoe vullen we de uitgangspunten van het slotdocument in de praktijk in; welke besluiten moeten genomen worden; hoe gaan we de verantwoordelijkheden van alle gelovigen vormgeven?

Meer informatie: https://rkvlietstreek.nl/federatie/vervolggesprekken-synodaal-proces/