Synodale dialoog in het hoge noorden

Nadenken over synodaliteit

Ter voorbereiding op de synode over de toekomst van de synodale kerk vraagt paus Franciscus van de gelovigen om mee te zoeken naar synodale wegen voor de kerk. Synodaal betekent: samen op weg. Deze synode stelt de volgende fundamentele vragen: Een synodale Kerk die het Evangelie verkondigt, is ‘samen onderweg’: hoe verloopt vandaag dit ‘samen op weg gaan’ in uw lokale kerk? Welke stappen nodigt de Geest ons uit te zetten om te groeien in ons ‘samen op weg gaan’?

Lokaal aan de slag

De parochie Sint Vitusparochie Leeuwarden e.o. wil vier keer per jaar een synodaal gesprek houden. Voor het najaar is gekozen voor vragen rondom de eigen geloofsgemeenschap, die bezig is met gebouwenbeleid. De parochie stelt zichzelf daartoe eerst de vraag wat dat betekent: hoe willen wij geloofsgemeenschap zijn? Wat vraagt Christus van ons? Hoe kunnen wij samen op weg gaan?

Wanneer: twee data zijn geprikt om met elkaar synodaal in dialoog hierover te gaan:
1. dinsdag 10 oktober “Wat betekent een kerkgebouw voor je”
2. woensdag 6 december “Geloofsgemeenschap en duurzaamheid”
Er is per onderwerp een gesprek op de middag en een gesprek op de avond.
Aanvang: 14.00 uur en 19.30 uur Kosten: 3 euro
Waar: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21, Leeuwarden.
Organisatie: onder leiding van pastores Germa Kamsma-Kunst, Lysbeth Minnema en Bert van der Wal.