Synodaal Proces 2e ronde 2024 in Haren

In oktober 2021 lanceerde paus Franciscus de grootste volksraadpleging ooit onder de rooms-katholieke gelovigen. Het was de eerste stap van een meerjarig ‘synodaal proces’ over ‘synodaliteit’. Met dit woord geeft de paus aan dat het erom gaat om als kerk samen een weg vooruit te vinden, met inbreng en medewerking van alle gelovigen.

In 2022 hebben we in onze Hildegardparochie drie avonden georganiseerd om samen te luisteren en in gesprek te gaan over aangedragen thema’s. Nu worden we opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan het synodaal proces. Maar we hebben slechts een heel korte tijd gekregen om dit voor te bereiden en parochianen uit te nodigen om te luisteren en mee te denken. Daarom kunnen we dit jaar maar één avond organiseren.

We willen alle parochianen graag uitnodigen op dinsdagavond 9 april om 20.00 uur in de parochiezaal van de Nicolaaskerk in Haren.

We willen tijdens deze bijeenkomst proberen om op synodale wijze in gesprek te gaan. Synodaliteit vergt een bijzonder soort gesprek: het draait niet om discussie, lobbyen of elkaar overtuigen. Wel om open en ontvankelijk luisteren naar wat de Geest op dit moment tegen de Kerk zegt. De grond voor het gesprek is niet het ‘ik’ of de eigen wensen, synodaal gesprek vraagt ontvankelijkheid en onderscheiding.

Voor deze fase van het proces zijn vier thema’s aangereikt namelijk:
1. Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
2. Vorming in een missionaire Kerk;
3. Deelname aan een verwelkomende Kerk;
4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

Omdat we slechts één avond kunnen organiseren willen we als eerste ons bezinnen en reflecteren op het thema: Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk. Mocht er nog tijd overblijven dan kunnen we eventueel ook het derde thema nog oppakken.
We hopen dat deze avond een mooie bezinning mag worden, verbonden met de wereldwijde Kerk. We zien u graag op 9 april!

Pastoor Arjen Jellema en pastor Myriam Oosting

Meer info: website van de H. Hildegard van Bingenparochie